ข้ามไปยังบล็อกหลัก.
:::

แนะนำโครงการแรงงานกึ่งฝีมือ


เพื่อเสริมกำลังแรงงานในภาคการผลิต กระทรวงแรงงานประกาศใช้โครงการแรงงานกึ่งฝีมืออย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2566 ครอบคลุมกิจการประเภทต่าง ๆ อาทิ ภาคการผลิต โรงฆ่าและชำแหละเนื้อสัตว์ การก่อสร้าง การเกษตรและการดูแลระยะยาวที่ได้รับอนุญาตว่าจ้างแรงงานต่างชาติทั่วไปอยู่แล้ว หากแรงงานต่างชาติสอดคล้องคุณสมบัติ ได้แก่ทำงานในไต้หวันติดต่อกัน 6 ปีขึ้นไปหรือนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาในไต้หวันระดับอนุปริญญาขึ้นไป ได้รับค่าจ้างและมีเงื่อนไขด้านทักษะตามเกณฑ์กำหนด สามารถยกระดับหรือว่าจ้างเป็นแรงงานกึ่งฝีมือได้ทันที โดยไม่ถูกจำกัดระยะเวลาทำงาน ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น ทักษะฝีมือในการทำงานได้รับการพัฒนาสูงขึ้น นายจ้างไม่ต้องชำระเงินเข้ากองทุนคุ้มครองการทำงานของแรงงานท้องถิ่น และเมื่อทำงานในฐานะแรงงานกึ่งฝีมือครบ 5 ปี ยังสามารถยื่นขอใบถิ่นที่อยู่ถาวร (APRC) ได้ด้วย


แรงงานกึ่งฝีมือ ได้รับการคุ้มครองจากกองทุนประกันภัยแรงงาน กองทุนประกันสุขภาพ และยังจะได้รับเงินบำนาญระบบเก่า และไม่กระทบโควตาเดิมของนายจ้าง สามารถนำเข้าแรงงานต่างชาติคนใหม่มาทำงานทดแทนแรงงานต่างชาติคนเดิมที่ได้รับการยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือแล้ว ช่วยผ่อนคลายภาวะขาดแคลนแรงงานของนายจ้างได้


ข่าวประชาสัมพันธ์: https://www.wda.gov.tw/News_Content.aspx?n=7F220D7E656BE749&sms=E9F640ECE968A7E1&s=B55C7B2F38FFE80D

~
~

รูปภาพ :

 • วันที่ประกาศ :2023/04/21
 • วันที่อัพเดท :2023/04/14

รูปภาพ :

 • วันที่ประกาศ :2023/04/03
 • วันที่อัพเดท :2023/03/24
 • วันที่ประกาศ :2023/04/02
 • วันที่อัพเดท :2023/03/24
 • วันที่ประกาศ :2022/11/09
 • วันที่อัพเดท :2022/11/09
 • วันที่ประกาศ :2022/11/07
 • วันที่อัพเดท :2022/11/09
 • วันที่ประกาศ :2022/10/19
 • วันที่อัพเดท :2022/10/19
 • วันที่ประกาศ :2022/10/13
 • วันที่อัพเดท :2022/10/13

หัวข้อ :

เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินการอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 เมษายนของ "แผนการรักษาแรงงานต่างชาติผู้มีความสามารถพิเศษสำหรับการจ้างงานระยะยาว " ที่ได้รับการอนุมัติจากสถาบันการปกครอง ผู้สมัครควรมีหลักฐานอย่างน้อย "ระดับพื้นฐาน" เกี่ยวกับความสามารถทางการพูดในการทดสอบความสามารถภาษาจีน ในการทดสอบปากเปล่าเดิม ให้เปิดเพิ่ม “ระดับพื้นฐานเบื้องต้น” ที่จัดโดยเราในวันที่ 29 พฤษภาคม 

สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ลิงคก์คำถาม-คำตอบ問答集連結

 • วันที่ประกาศ :2022/07/05
 • วันที่อัพเดท :2023/10/24

หัวข้อ :

1, คู่มือการใช้งานในพื้นที่การเรียนรู้ดิจิทัล การฝึกอบรมเสริม
2, คำถาม & คำตอบในพื้นที่การเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับการฝึกอบรมเสริม 

 • วันที่ประกาศ :2022/07/05
 • วันที่อัพเดท :2022/07/05

หัวข้อ :

แผนการรักษาแรงงานต่างชาติผู้มีความสามารถพิเศษสำหรับการจ้างงานระยะยาวกับโปรแกรม 

 • วันที่ประกาศ :2022/07/05
 • วันที่อัพเดท :2022/07/05

หัวข้อ :

   สภาบริหารได้อนุมัติ"แผนการรักษาบุคลากรแรงงานข้ามชาติระยะยาว" และทางกระทรวงแรงงานได้เสร็จสิ้นการแก้ไขกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำหนดให้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2022 สำหรับแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในไต้หวันครบ 6 ปีขึ้นไปหรือนักเรียนชาวจีนโพ้นทะเลที่ได้รับวุฒิการศึกษาอนุปริญญาหรือสูงกว่าของไต้หวัน และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานเงินเดือนและเทคนิคตามที่กำหนดไว้ สามารถให้นายจ้างยื่นขอการจ้างงานเพื่อปฏิบัติงานเทคนิคระดับกลาง การอนุญาตแต่ละครั้งมีระยะเวลาสูงสุด 3 ปี สามารถยื่นขอขยายเวลาเมื่อครบกำหนด และไม่มีข้อจำกัดในจำนวนปีของการทำงาน สามารถรักษาแรงงานข้ามชาติที่มากประสบการณ์และนักเรียนชาวจีนโพ้นทะเลที่ได้ฝึกฝนพัฒนาโดยไต้หวัน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานเทคนิคระดับกลาง

 

     "แผนการรักษาบุคลากรแรงงานข้ามชาติระยะยาว"สำหรับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายบังคับใช้ คุณสมบัตินายจ้าง คุณสมบัติชาวต่างชาติ จำนวนคนที่ยื่นสมัคร การสมัครและการจัดการโดยนายจ้าง การเปลี่ยนโอนนายจ้าง มาตรฐานการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับกำลังคนด้านเทคนิคระดับกลางนั้น กระทรวงแรงงานได้แก้ไขคำสั่งกฎหมายข้อกำหนดและกฎระเบียบบริหารที่เกี่ยวข้องพร้อมเพรียงกันใน "กฎระเบียบการอนุญาตและการจัดการสำหรับนายจ้างว่าจ้างชาวต่างชาติ" "คุณสมบัติการทำงานและมาตรฐานการตรวจสอบ มาตรที่ 46 วรรค 1 ข้อที่ 8 ถึงข้อที่ 11 ของกฎหมายบริการจัดหางานสำหรับชาวต่างชาติ" "กฎเกณฑ์สำหรับการเปลี่ยนโอนนายจ้างหรือกระบวนการทำงาน มาตราที่ 46 วรรค 1 ข้อที่ 8 ถึง 11 ของกฎหมายบริการจัดหางานสำหรับว่าจ้างชาวต่างชาติ" "มาตรฐานในการเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกรณีสมัครขอบริการการจัดหางานและการเก็บค่าธรรมเนียมใบรับรอง" และประกาศทั้งหมดในวันที่ 29 เมษายน 2022 พร้อมกำหนดให้ดำเนินการในวันที่ 30 เมษายน

กระทรวงแรงงานระบุไว้ว่า"แผนการรักษาบุคลากรแรงงานข้ามชาติระยะยาว"ได้เปิดโอกาสการงานเทคนิคระดับกลางที่สามารถประกอบงานโดยชาวต่างชาติ เช่น การประมงทะเล อุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง การเกษตร(จำกัดเฉพาะการเกษตรพัฒนาแรงงานข้ามชาติ กล้วยไม้ เห็ด ผัก)และงานพยาบาลดูแล เป็นต้น สำหรับคุณสมบัติของนายจ้างในการว่าจ้างกำลังคนสำหรับเทคนิคระดับกลางจะเหมือนกับคุณสมบัติในการว่างจ้างแรงงานข้ามชาติ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตที่ควรอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตพิเศษและได้รับจดหมายยอมรับจากกระทรวงเศรษฐกิจ จึงสามารถสมัครขอจ้างงาน และสำหรับแต่ละอุตสาหกรรม ล้วนได้กำหนดสัดส่วนในการยื่นขอและขีดจำกัดจำนวนคน ยกตัวอย่างบริษัทอุตสาหกรรมการผลิตรายหนึ่งที่มีสัดส่วนแรงงานข้ามชาติที่บังคับใช้เป็น 20% ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีสัดส่วนกำลังคนเทคนิคคระดับกลางเป็น 25% ของสัดส่วนแรงงานข้ามชาติ ซึ่งจะเท่ากับ 5%(20%*25%=5%) และจำนวนยอดรวมในการว่าจ้างแรงงานข้ามชาติ จำนวนคนเทคนิคระดับกลางและจำนวนคนด้านเทคนิคเฉพาะทางจากต่างประเทศภายในรหัสรับรองประกันแรงงานเดียวกันของบริษัทดังกล่าวจะห้ามเกิน 50% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

 

        นอกจากนี้ สำหรับคุณสมบัติของชาวต่างชาติแล้ว ควรจะมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดในด้านอายุงาน เงินเดือนและเทคนิค แรงงานข้ามชาติที่เปลี่ยนเป็นกำลังคนสำหรับเทคนิคระดับกลาง อย่างน้อยควรทำงานที่ไต้หวันครบ 6 ปีขึ้นไป หรือได้บรรลุข้อจำกัดปีทำงานสะสมตามกฎหมายบริการจัดหางาน จึงสามารถเปลี่ยนฐานะเป็นกำลังคนสำหรับเทคนิคระดับกลาง นอกจากนี้ชาวต่างชาติที่ประกอบงาเทคนิคระดับกลางในประเภทการผลิต ควรจะมีเงินเดือนประจำถึง 33,000 เหรียญไต้หวัน สำหรับงานพยาบาลดูแลในหน่วยงานเทคนิคระดับกลาง ควรจะมีเงินเดือนประจำถึง 2.9 หมื่นเหรียญไต้หวัน หากทำงานพยาบาลดูแลเทคนิคระดับกลางในครอบครัว เงินเดือนรวมในแต่ละเดือนควรถึง 24,000 เหรียญไต้หวัน นอกจากนี้ จากการคำนึงถึงการรักษาบุคลากร การว่าจ้างนักเรียนชาวจีนโพ้นทะเลที่มีวุฒิอนุปริญญาเป็นครั้งแรกควรจะมีเงินเดือนประจำ 30,000 เหรียญไต้หวัน ถ้าว่าจ้างต่อจะกลับคืนเป็น 33,000 เหรียญไต้หวัน และในขณะเดียวกันชาวต่างชาติควรมีหนึ่งในคุณสมบัติ เช่น ใบอนุญาตวิชาชีพ หลักสูตรฝึกอบรมหรือการยอมรับจากภาคปฏิบัติ เป็นต้น จึงสอดคล้องกับคุณสมบัติในการยื่นสมัคร

        กระทรวงแรงงานได้ระบุเพิ่มเติม เพื่อคุ้มครองการประกอบงานของคนในประเทศและรักษาบุคลากรที่ยอดเยี่ยมพร้อมเพรียงกัน นายจ้างที่ว่างจ้างชาวต่างชาติให้ประกอบงานเทคนิคระดับกลาง ยังคงต้องปฏิบัติตามขั้นตอนรับสมัครบุคลากรในประเทศ ผู้ที่มีจำนวนคนสมัครไม่เพียงพอ จึงสามารถยื่นขอการจ้างงานกับกระทรวงแรงงานด้วยเหตุผลที่จำวนคนไม่เพียงพอ สำหรับข้อกำหนดในส่วนของการบริหารจัดการ การตรวจสุขภาพ การรายงานเมื่อเข้าประเทศหรือขยายเวลาต่อเนื่อง การจัดการกับการใช้ชีวิต การเยี่ยมชมโดยรัฐบาลท้องถิ่น การยืนยันยกเลิกการจ้างงานและการเปลี่ยนโอนนายจ้าง โดยหลักการแล้วจะเหมือนกับข้อกำหนดปัจจุบันสำหรับแรงงานข้ามชาติ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของชาวต่างชาติเทคนิคระดับกลาง

        ก่อนที่นายจ้างจะสมัครขอใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติสำหรับเทคนิคระดับกลางกับทางกระทรวงแรงงาน ควรจะได้รับการรับรองคุณสมบัติด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องของชาวต่างชาติ พร้อมใบรับรองสมัครบุคลากรในประเทศของนายจ้าง แบบฟอร์มหนังสือสมัคร ใบรับรองที่ไม่มีการละเมิดข้อบังคับกฎหมายแรงงานที่ออกให้โดยรัฐบาลท้องถิ่น แล้วยื่นดำเนินการออนไลน์ผ่าน"ระบบยื่นดำเนินการออนไลน์สำหรับกรณีการยื่นสมัครชาวต่างชาติ"(https://fwapply.wda.gov.tw) นอกจากนี้กฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสมัครและ QA สามารถสอบถามได้จาก"เพจเฉพาะสำหรับข้อมูลแผนการรักษาบุคลากรกำลังคนทำงานชาวต่างชาติสำหรับเทคนิคระดับกลาง" ที่อยู่เว็บไซต์เป็น : https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/mid-foreign-labor หรือติดต่อสายตรง 1955, 02-89956000 เพื่อสอบถาม

   

 

 • วันที่ประกาศ :2022/05/13
 • วันที่อัพเดท :2023/10/24