ข้ามไปยังบล็อกหลัก.
::: ผังเว็บไซต์ กลับสู่หน้าหลัก
:::
ข่าวล่าสุด อื่น ๆ... เกี่ยวกับแรงงานต่างชาติที่ตั้งครรถ์ในไต้หวัน

2019/07/16

กระทรวงสาธารณสุขและคุ้มครองสวัสดิการสุขภาพไต้หวัน - การแบ่งระดับการรักษาทางการแพทย์

2019/07/15

ภาพยนตร์เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับแรงงานต่างชาติก่อนเข้ามาทำงาน ฉบับ 10 นาที

2019/07/09

มาตรการป้องกันการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

2019/07/09

ถามและตอบเกี่ยวกับการใช้ตั๋วสัญญาใช้เงิน

2019/06/06

แรงงานต่างชาติครบกำหนดสัญญาจ้างไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศ

2019/02/23

1955 สายรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาแรงงาน ของกระทรวงแรงงาน

2019/02/23

การขยายเวลาของการมอบตัวของชาวต่างชาติทึ่มีใบถิ่นที่อยู่(กาม่า)ที่เกินกำหนด

2019/01/29