ข้ามไปยังบล็อกหลัก.
::: ผังเว็บไซต์ กลับสู่หน้าหลัก
:::
ข่าวล่าสุด อื่น ๆ... หลักการจัดการเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระหว่างช่วงสัญญาว่าจ้างและสิทธิในการทำงานของแรงงานข้ามชาติหลังตั้งครรถ์

2019/10/25

เกี่ยวกับแรงงานต่างชาติที่ตั้งครรถ์ในไต้หวัน

2019/07/16

การว่าจ้างอย่างถูกกฎหมายมี 3 วิธี กระทรวงแรงงานขอเรียนให้ท่านทราบ

2019/11/14

อย่าทําร้ายสุนัขและแมว

2019/10/17

ประสิทธิภาพโทรศัพท์สายตรง 1955 ของกระทรวงแรงงาน ช่วยให้การสื่อสารระหว่างแรงงานข้ามชาติไร้ระยะห่าง

2019/10/08

รายการวิทยุภาษาต่างประเทศของกระทรวงแรงงาน อยู่เคียงข้างไม่ห่างกายในยามที่ท่านคิดถึงบ้านเกิด

2019/09/16

กรมตรวจคนเข้าเมือง- เครือข่ายแทนที่การเดินทาง การยื่นขอวีซ่ากลับเข้ามาไต้หวันใหม่ผ่านทางระบบออนไลน์

2019/09/10

ไม่แตะต้องยาเสพติด 【TFDA】

2019/08/28