ข้ามไปยังบล็อกหลัก.
::: ผังเว็บไซต์ กลับสู่หน้าหลัก
:::
ข่าวล่าสุด อื่น ๆ... แรงงานต่างชาติครบกำหนดสัญญาจ้างไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศ

2019/02/23

1955 สายรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาแรงงาน ของกระทรวงแรงงาน

2019/02/23

การขยายเวลาของการมอบตัวของชาวต่างชาติทึ่มีใบถิ่นที่อยู่(กาม่า)ที่เกินกำหนด

2019/01/29

นายจ้างโปรดระวังเรื่องความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ตักเตือนให้แรงต่างชาติรู้จักการปกป้องสัตว์

2019/01/24

ป้องกันไข้หวัดหมูแอฟริกา--2

2019/01/22

ป้องกันไข้หวัดหมูแอฟริกา--1

2018/12/27

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ป้องกันการละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์แก่แรงงานต่างชาติ

2018/12/25

ภาพยนตร์เกี่ยวกับกฎหมายของแรงงานต่างชาติตอนขาเข้า

2018/12/22