Nhảy đến khu vực chủ yếu.
:::

Giới thiệu về Chương trình Giữ chân Lao động nước ngoài ưu tú làm việc lâu dài tại Đài Loan


Để bổ sung nhân lực cho ngành công nghiệp, Bộ Lao động đã chính thức triển khai “Chương trình giữ chân lao động nước ngoài ưu tú làm việc lâu dài tại Đài Loan” kể từ ngày 30/04/2022. Áp dụng cho các ngành công nghiệp như sản xuất, giết mổ, xây dựng, nông nghiệp và chăm sóc dài hạn đã tuyển dụng lao động nước ngoài, có thể giữ lại lao động nhập nước ngoài đã làm việc tại Đài Loan trên 6 năm hoặc sinh viên Hoa kiều hoặc sinh viên nước ngoài đã có bằng cao đẳng trở lên tại Đài Loan, đáp ứng yêu cầu về mức lương và trình độ kỹ thuật, người sử dụng lao động có thể xin chuyển sang nhân lực kỹ thuật bậc trung. Nhân viên kỹ thuật bậc trung không bị giới hạn số năm làm việc tại Đài Loan, lương tăng, tay nghề ngày một tiến bộ, không cần đóng phí ổn định việc làm, và làm việc thêm 5 năm nữa là có thể xin cấp thẻ cư trú vĩnh viễn.


Nhân lực kỹ thuật bậc trung được tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động, và nhân lực kỹ thuật bậc trung ngành công nghiệp được bảo vệ bởi Luật Tiêu chuẩn Lao động cũng có thể được áp dụng hệ thống hưu trí cũ khi nghỉ hưu ở Đài Loan sau này. Sau khi người sử dụng lao động xin chuyển lao động nước ngoài sang nhân lực kỹ thuật bậc trung, có thể giữ lại những tài năng cần thiết có kỹ năng lành nghề theo nhu cầu, sau khi đã chuyển sang nhân lực kỹ thuật bậc trung, có thể nộp đơn để xin tuyển dụng lao động nước ngoài mới với số lượng đó. Tổng thể nhân lực lao động nước ngoài của người sử dụng lao động tăng lên, giúp giải quyết nhu cầu cần người.


thông cáo báo chí: https://www.wda.gov.tw/News_Content.aspx?n=7F220D7E656BE749&sms=E9F640ECE968A7E1&s=B55C7B2F38FFE80D

~
~

Ảnh :

 • Ngày công bố phát hành :2023/04/21
 • Ngày cập nhật :2023/04/14
 • Ngày công bố phát hành :2023/04/03
 • Ngày cập nhật :2023/03/24
 • Ngày công bố phát hành :2023/04/02
 • Ngày cập nhật :2023/03/24
 • Ngày công bố phát hành :2022/11/09
 • Ngày cập nhật :2022/11/09
 • Ngày công bố phát hành :2022/11/07
 • Ngày cập nhật :2022/11/09
 • Ngày công bố phát hành :2022/10/19
 • Ngày cập nhật :2022/10/19
 • Ngày công bố phát hành :2022/10/13
 • Ngày cập nhật :2022/10/13

Nội dung :

Để đáp ứng Viện Hành chính hạch định “Phương án sử dụng lao động người nước ngoài lâu dài” chính thức thực thi ngày 30 tháng 04, trong đó người đăng ký phải có năng lực khẩu ngữ trong trắc nghiệm năng lực tiếng Hoa ít nhất là phù hợp chứng nhận “cấp cơ sở”, chúng tôi đặc biệt mở thêm “bậc nhập môn cơ bản” vốn thực hiện trắc nghiệm khẩu ngữ vào ngày 29 tháng 05.

Xin vui lòng xem chi tiết tại liên kết tập hỏi đáp

 • Ngày công bố phát hành :2022/07/06
 • Ngày cập nhật :2022/07/06
 • Ngày công bố phát hành :2022/07/06
 • Ngày cập nhật :2022/07/06

Nội dung :

    Viện Hành chính hạch định "Phương án sử dụng lao động người nước ngoài dài hạn", và Bộ Lao động đã hoàn thành việc sửa đổi các quy định liên quan, và chỉ định thực thi kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2011. Lao động người nước ngoài đã làm việc tại Đài Loan trên 6 năm hoặc sinh viên nước ngoài ngoại kiều được cấp bằng học vị Cử nhân trở lên tại Đài Loan, phù hợp tiêu chuẩn quy định về tiền lương và điều kiện kỹ thuật, Chủ thuê có thể dăng ký thuê làm để thực hiện công việc kỹ thuật bậc vừa, mỗi lần đăng ký Giấy phép thời hạn tối đa là 3 năm, hết hạn có thể đăng ký gia hạn, và không giới hạn số năm làm việc, có thể giữ lại những lao động người nước ngoài thâm niên và những sinh viên được đào tạo tại Đài Loan, để giải quyết vấn đề thiếu nhân lực kỹ thuật bậc vừa.

 

    "Phương án sử dụng lao động người nước ngoài dài hạn" quy định các đối tượng áp dụng trình độ nhân lực kỹ thuật bậc vừa, tư cách Chủ thuê, trình độ lao động người nước ngoài, số lượng người nộp đơn, Chủ thuê đăng ký và quản lý, chuyển chủ, tiêu chuẩn tính phí v.v. Bộ Lao động đã đồng bộ sửa đổi các pháp lệnh về “Biện pháp cho phép và quản lý Chủ thuê nhận thuê lao động người nước ngoài”, “Tư cách làm việc và tiêu chuẩn thẩm tra theo khoản 8 đến khoản 11 mục 1 Điều 46 Luật Dịch vụ Việc làm đối với lao động người nước ngoài”, “Quy tắc trình tự đổi Chủ hoặc đổi việc theo quy định theo khoản 8 đến khoản 11 mục 1 Điều 46 Luật Dịch vụ Việc làm đối với lao động người nước ngoài”, “Tiêu chuẩn thu phí thẩm tra và phí chứng chỉ đăng ký theo Luật Dịch vụ Việc làm” và quy tắc hành chính có liên quan khác, đều được công bố ngày 29 tháng 04 năm 2022, và chỉ định thực thi từ ngày 30 tháng 04 năm 2022.

 

    Bộ Lao động cho biết "Phương án sử dụng lao động người nước ngoài dài hạn" mở cửa cho phép người nước ngoài tham gia vào các công việc đòi hỏi kỹ thuật bậc vừa, như đánh cá ngoài khơi, ngành sản xuất, ngành xây dựng, ngành nông nghiệp (giới hạn trồng trọt, trồng hoa lan, nấm, rau củ) và khán hộ công; Đối với trình độ nhan lực kỹ thuật bậc vừa do Chủ thuê nhận làm giống với trình độ của lao động người nước ngoài được thuê, ví dụ ngành sản xuất phải thuộc phạm vi ngành sản xuất nhất định và được Bộ Kinh tế cấp giấy chứng nhận, thì mới được đăng ký nhận thuê, và mỗi một ngành nghề đều có tỷ lệ đăng ký và hạn chế về số người. Lấy ví dụ từ Công ty sản xuất áp dụng tỷ lệ sử dụng lao động người nước ngoài là 20%, thì nhận lực kỹ thuật bậc vừa trong Công ty là 25% lao động người nước ngoài, tức là 5% (20% * 25% = 5%), và tổng số lao động người nước ngoài được sử dụng, nhân lực kỹ thuật bật vừa và nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp nước ngoài được đăng ký cùng một Bảo hiểm Lao động của Công ty không được vượt quá 50% tổng số nhân viên lao động.

 

    Ngoài ra, tư cách người nước ngoài, phải đồng thời đáp ứng các yêu cầu về thâm niên, tiền lương và điều kiện kỹ thuật, và lao người nước ngoài chuyển đổi thành nhân lực có kỹ năng bậc vừa, phải làm việc tại Đài Loan ít nhất 6 năm liên tục trở lên, hoặc khi đã đạt đủ số năm làm việc tích lũy theo Luật Dịch vụ Việc làm, thì mới được chuyển đổi danh tính thành nhân lực kỹ thuật bậc vừa; ngoài ra, người nước ngoài đang làm công việc kỹ thuật bậc vừa trong ngành công nghiệp phải có mức lương định kỳ hàng tháng là 33.000 Đài tệ; đối với khán hộ công tại Cơ sở kỹ thuật bậc vừa, thì mức lương định kỳ hàng tháng phải đạt 29.000 Đài tệ; đối với khán hộ công gia đình, thì tổng tiền lương hàng tháng phải đạt 24.000 Đài tệ. Ngoài ra, dựa trên việc xem xét giữ chân người có năng lực, mức lương hàng tháng dành cho du học sinh ngoại kiều có bằng học vị Cử nhân lần đầu tiên là 30.000 Đài tệ, và tiếp tục thuê làm với lương tháng là 33.000 Đài tệ, đồng thời người nước ngoài cũng phải thi lấy một trong các loại như chứng chỉ chuyên nghiệp, chương trình đào tạo hoặc chứng nhận thực tế, thì mới đủ điều kiện để đăng ký tiếp.

 

Bộ Lao động cho biết thêm rằng, để đảm bảo cả việc làm cho người dân trong nước và giữ chân những nhân tài xuất sắc, Chủ thuê nhận người lao động vào làm công việc kỹ thuật bậc vừa, vẫn phải thực hiện các thủ tục chiêu mộ tuyển dụng trong nước, trường hợp số người tuyển dụng không đủ, thì mới được đăng ký Giấy phép thuê làm lên Bộ Lao động. Còn về phần quản lý, các quy định về kiểm tra sức khỏe, thông báo nhập cảnh hoặc tiếp tục thuê làm, quản lý đờisống, Chính quyền địa phương thăm hỏi, xác minh việc chấm dứt Hợp đồng và chuyển Chủ v.v... đều áp dụng giống như quy định hiện hành đối với lao động trong nước, để bảo đảm quyền lợi của người nước ngoài kỹ thuật bậc vừa.

 

Chủ thuê trước khi đăng ký Giấy phép làm việc để thuê người nước ngoài thực hiện công việc kỹ thuật bậc vừa với Bộ Lao động, thì trước hết phải có Giấy chứng nhận điều kiện kỹ thuật có liên quan của người nước ngoài đó, kèm với Giấy chứng nhận tuyển dụng lao động trong nước, Đơn đăng ký của Chủ thuê, Giấy chứng nhận không có hành vi vi phạm pháp lệnh về lao động do Chính quyền địa phương kê khai, đăng ký trên mạng thông qua “Hệ thống đăng ký trực tuyến hồ sơ người nước ngoài” (https://fwapply.wda.gov.tw). Ngoài ra, các quy định pháp luật có liên quan, Đơn đăng ký và QA, có thể vào trang web “Trang thông tin về Kế hoạch sử dụng lao động người nước ngoài kỹ thuật bậc vừa” của Sở Phát triển Nguồn lao động – Bộ Lao động để tra cứu, địa chỉ trang web là: https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/mid-foreign-labor, hoặc gọi vào đường dây 1955, 02-89956000 để được tư vấn.

 • Ngày công bố phát hành :2022/05/13
 • Ngày cập nhật :2023/10/24