跳到主要內容區塊
:::  
網站導覽 回首頁
:::

宣導專區

發佈日期:2019/07/15更新日期:2019/07/23
標題:Tiêu đề: Bộ Y tế phúc lợi – Phân tuyến khám chữa bệnh

內容:

Đài Loan khuyến khích thúc đẩy phân loại y tế , khi bạn bị bệnh, bạn nên đến một phòng khám gần đó để gặp bác sĩ. Nếu bạn cần giới thiệu đến đơn vị khám chữa khác, bác sĩ sẽ hỗ trợ bạn đến bệnh viện và khoa phù hợp nhất để chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho bạn. Cục Phát triển Lao động của Bộ Lao động quan tâm bạn!_________________________
Ngoài ra có đính kèm tài liệu khám chữa bệnh đa ngôn ngữ khác(zip), phần mên APP phiên dịch của công