跳到主要內容區塊
:::  
網站導覽 回首頁
:::

活動快報

起始活動日期:2019/01/25終止活動日期:2222/12/31
發佈日期:2019/01/24類別:最新訊息
活動訊息:Chủ lao động phải chú ý đến sự khác biệt văn hóa, nhắc nhở lao động nước ngoài bảo vệ động vật

內容:

Bộ Lao động nhắc nhở chủ lao động phải thực hiện triệt để việc tuyên truyền cho lao động nước ngoài tuân thủ luật bảo vệ động vật, tránh tình trạng lao động nước ngoài do sự khác biệt văn hóa và do không hiểu luật, dẫn tới phạm luật, bị xử phạt và mất việc làm, vĩnh viễn không thể quay trở lại Đài Loan làm việc nữa. Công ty môi giới lao động cũng phải làm tròn trách nhiệm của mình, hỗ trợ chủ lao động đẩy mạnh tuyên truyền, để tránh xảy ra các trường hợp đáng tiếc lao động nước ngoài làm hại chó, mèo. Theo Sở Phát triển Nguồn nhân lực Bộ Lao động cho biết, tôn trọng sinh mạng của động vật là sự đồng thuận của xã hội, vì vậy Đài Loan xây dựng Luật bảo vệ động vật để bảo vệ sinh mạng cho động vật, theo đó quy định không được tùy ý ngược đãi, giết hại hoặc ăn thịt chó hoặc mèo. Nhưng các quốc gia khác có phong tục tập quán và văn hóa khác với Đài Loan, nên quan niệm bảo vệ các loại động vật như chó hoặc mèo cũng có đôi chút khác biệt. Để tránh những trường hợp đáng tiếc do lao động nước ngoài vì không hiểu dẫn đến phạm luật mà làm hại động vật và bị phạt, Sở Phát triển Nguồn nhân lực Bộ Lao động nhắc nhở chủ lao động phải tuân thủ theo quy định triển khai việc“Học tập kiến thức trước khi bắt đầu làm việc” cho lao động nước ngoài mà chủ lao động tuyển dụng, nội dung học tập bao gồm các thông tin về Luật bảo vệ động vật cần tuân thủ trong thời gian làm việc tại Đài Loan, kêu gọi chủ lao động nhất định phải làm tròn trách nhiệm tuyên truyền cho lao động nước ngoài phải tuân thủ Luật bảo vệ động vật. Sở Phát triển Nguồn nhân lực giải thích, doanh nghiệp hoặc gia đình có tuyển dụng lao động nước ngoài, sau khi lao động đến Đài Loan làm việc, chủ lao động phải chủ động tuyên truyền các quy định pháp luật cho lao động, trong có có bao gồm các thông tin như nhắc nhở lao động nước ngoài tại Đài Loan việc giết hại hoặc ăn thịt chó, mèo là vi phạm Luật bảo vệ động vật, nặng nhất sẽ bị phạt 2 năm tù giam và cũng có thể bị phạt mức tiền phạt cao nhất là 2 triệu Đài tệ, đồng thời sẽ bị mất việc làm, không được quay trở lại Đài Loan làm việc nữa; ngoài ra, nếu chủ lao động không tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan cho lao động nước ngoài biết, và cũng không cải thiện trong thời hạn quy định, thì sẽ bị phạt mức phạt cao nhất là 300 nghìn Đài tệ, đồng thời nếu chủ lao động ủy nhiệm cho công ty môi giới lao động thực hiện việc này, thì phải xác nhận công ty môi giới lao động đã tuyên truyền quy định pháp luật liên quan cho lao động nước ngoài với nội dung chính xác, nếu công ty môi giới lao động không làm tròn trách nhiệm, dẫn đến chủ lao động bị phạt, thì sẽ phạt công ty môi giới mức phạt cao nhất 300 nghìn Đài tệ. Còn đối với những chủ lao động không biết phải tuyên truyền Luật bảo vệ động vật như thế nào, có thể tận dụng website thông tin bảo vệ quyền lợi cho lao động xuyên quốc gia của Sở Phát triển Nguồn nhân lực (tại địa chỉ: https://fw.wda.gov.tw/), trang web này có cung cấp thông tin tuyên truyền hướng dẫn về Luật bảo vệ động vật bằng 4 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Thái Lan, tiếng Việt và tiếng Indonesia; ngoài ra, Sở Phát triển Nguồn nhân lực cũng thông qua chương trình phát thanh, tờ rơi và các kênh khác để đẩy mạnh tuyên truyền việc phải tuân thủ các quy định của Luật bảo vệ động vật, Sở Phát triển nguồn nhân lực cũng hợp tác với Ủy ban nông nghiệp Đài Loan, nếu xảy ra vụ việc làm hại chó, mèo, người dân có thể gọi điện thoại tới đường dây nóng bảo vệ động vật của Ủy ban nông nghiệp Đài Loan 0800-231-532 để thông báo, nếu vụ việc có liên quan đến lao động nước ngoài, thì có thể gọi tới “Đường dây nóng khiếu nại tư vấn dành cho lao động 1955” của Bộ Lao động, để hỗ trợ chuyển giao cho cơ quan chủ quản về bảo vệ động vật tại địa phương xử lý.