跳到主要內容區塊
:::  
網站導覽 回首頁
:::

活動快報

起始活動日期:2019/01/29終止活動日期:2222/12/31
發佈日期:2019/01/29類別:最新訊息
活動訊息:Mở rộng quy định đối với người nước ngoài cư trú quá hạn tự đi đầu thú

內容:

năm 2019,kể từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 , người cư trú quá hạn nếu đi đầu thú sẽ không bị giam giữ , phạt 2000 , Giảm và miễn kiểm soát giới hạn thời gian đến Đài Loan ; hoan nghênh gọi đến đường dây 0800-024-881 liên hệ sở di dân